Boca-mà-peu

octubre 30, 2017

A qui afecta?

L’anomenada “boca-mà-peu” (HFMD) és una malaltia benigna infecciosa i contagiosa causada per diversos virus.  Fonamentalment afecta a nadons i infants menors de 5 anys, ja que encara no tenen la immunitat (protecció) contra els virus que causen la malaltia. Tot i això, pot contagiar-se a persones de totes les edats.

Els brots normalment es presenten amb més freqüència entre els mesos d’estiu, de tardor i de primavera.

Com és produeix?

És una malaltia produïda per virus. Els responsables són els anomenats enterovirus, un grup molt extens de microorganismes que comprèn els virus de la poliomielitis (malaltia eradicada a Espanya el 1988 gràcies a la vacunació massiva i a punt de ser eradicada a la resta del món) i els enterovirus-no-pòlio , amb més de 100 varietats, que comprenen els virus Coxsackie A i B, els virus ECHO, els parechovirus i els enterovirus pròpiament dits.

La infecció es transmet principalment a partir de virus eliminats per via digestiva (durant diverses setmanes).

Secundàriament, també es transmet per:

 • Via respiratòria (en tossir, esternudar, parlar …): durant una o tres setmanes.
 • El part: de mare a nen.
 • La lactància materna.
 • Contacte amb objectes contaminats per partícules víriques: com els enterovirus sobreviuen llargs períodes de temps en superfícies inanimades.

Quins són els símptomes?

La malaltia boca-mà-peu és la forma més coneguda d’infecció per enterovirus i es diu així per la distribució característica de les lesions cutànies que causen lesions vesiculars (petites butllofes a la pell, de pocs mil·límetres de diàmetre) a:

 • Les palmes de les mans.
 • Les plantes dels peus.
 • L’interior de la boca.

Aquestes lesions poden presentar-se en altres parts del cos: tronc, dors de les mans i dels peus, esquena, regió del tendó d’Aquil·les, glutis …

Els símptomes generalment inclouen els següents:

 • Febre
 • Pèrdua de gana
 • Mal de coll
 • Sensació de malestar
 • Llagues doloroses a la boca, normalment comencen per puntets vermells plans.
 • Granellada de punts vermells plans que poden convertir-se en ampolles a la palma de la mà i dels peus i, a vegades, als genolls, colzes, glutis i àrea genital.

Normalment, aquests símptomes apareixen per etapes i no tots junts. No totes les persones tenen els mateixos símptomes. És difícil diagnosticar-ho, ja que hi ha persones que no tenen cap símptoma però poden estar transmeten el virus a altres persones.

És contagiosa?

Sí, els virus que causen la malaltia boca- mà- peu es poden trobar a diverses parts del cos de les persones infectades:

 • en les secrecions del nas i la gola (saliva, esput, mucositat nasal);
 • en el líquid de les ampolles;
 • en la femta (caca).

La malaltia es propaga de persona infectada a persona sana, a través del següent:

 • el contacte proper (com els petons i les abraçades) o en compartir gots i coberts;
 • la tos i els esternuts;
 • el contacte amb la femta d’una persona infectada, per exemple al canviar-los el bolquer;
 • el contacte amb el líquid de les ampolles; i també,
 • a través del contacte amb objectes o superfícies que tinguin el virus.

Hi ha tractament?

No hi ha un tractament específic per a la malaltia de mans, peus i boca. La febre i el dolor es poden controlar amb medicaments que redueixen la febre i alleugen el dolor. És important que les persones amb aquesta malaltia beguin abundants líquids per prevenir deshidratar (perdre líquids corporals).

Que fem a l’escola per prevenir que aquesta malaltia es propagui un cop ha hagut el primer cas de boca-mà-peus:

 • Ens rentem les mans amb més freqüència, especialment després de canviar bolquers.
 • Ensenyem als infants a tossir tapant-se la boca o el nas.
 • Utilitzem mocadors d’un sol ús.
 • Rentem les mans als infants amb més freqüència.
 • Rentem les tovalloles de les mans i dels canviadors cada dia.
 • Desinfectem diàriament les joguines i tots els elements de l’aula.
 • No compartim gots amb aigua ni coberts a l’hora del menjar.
 • Desinfectem amb aigua i aire ozonitzat diàriament.
Celebrem Halloween?Per què el canvi de denominació d’AMPA a AFA?