Com ho fem?

 • Com ho treballem

  Treballem a través de diverses metodologies d’ensenyament-aprenentatge amb l’objectiu de crear diversos espais i activitats on l’acompanyament i el respecte pels processos de vida dels infants sigui el motor d’aprenentatge de l’escola. Aquestes metodologies ens permeten el desenvolupament de la seguretat en un mateix o en una mateixa i potencien l’esperit investigador que tenen tots els infants de manera natural.

  Els nostres tallers són una oportunitat per treballar noves propostes de materials o d’activitats., estan basats en entorns rics amb propostes diverses que ajuden a estimular el desenvolupament global dels infants, ja que oferim situacions d’aprenentatges en els quals el joc és l’activitat principal. Aquestes activitats proposades possibiliten experiències diverses dirigides al desenvolupament de determinades capacitats dels infants. Aquests tallers proposats responen a les demandes o necessitats detectades i es plantegen com a activitats a través de materials o accions més pautades. Sempre treballem des d’un enfocament experimental i manipulatiu, creiem que l’infant ha de treballar i manipular els diferents materials i descobrir el món a través de la seva pròpia activitat. Aquests tallers van evolucionant i canviant al llarg del curs, segons les necessitats dels infants.
  Tots els tallers que realitzem ajuden a relacionar-nos amb els companys, fomentant la sociabilització i la col·laboració; ajuda a adquirir hàbits i fomentar l’autonomia de l’infant; ajuda a desenvolupar l’atenció, l’observació, la capacitat d’anàlisi i la memòria.

  Uns exemples d’alguns tallers són:

  A la llar d’infants prioritzem l’aprenentatge per projectes, entenent aquest com un mètode de treball globalitzador que pretén que siguin els mateixos infants els protagonistes dels seus aprenentatges a través d’activitats vivencials on la descoberta, l’experimentació i la manipulació siguin els eixos de les propostes que oferim. Gràcies a aquesta metodologia els infants es fan responsables del seu propi aprenentatge: aprenen a pensar per ells mateixos, a investigar i aprendre dels seus errors i encerts, ajuda a fomentar la imaginació i la creativitat a més de l’enginy i del pensament abstracte.
  Deixem de banda activitats com realitzar fitxes, que substituïm per la descoberta de materials diversos de manera lliure, per tal de poder respectar el ritme de cada infant i les seves necessitats.

  Uns exemples d’aquests projectes són els següents:

  Un altre aspecte molt important a la nostra llar d’infants és oferir al llarg del curs diverses sortides i visites fora del centre, ja que ens permet desenvolupar un aprenentatge més actiu, vivencial i engrescador pels infants. L’objectiu d’aquestes sortides és conèixer l’entorn, ja que la realitat que ens envolta ens proporciona els elements complementaris a la tasca educativa diària i moltes vegades és el punt de partida a l’hora de desenvolupar la programació de l’aula.
  Les sortides també ens serveixen per aprendre a estar en tots llocs, sigui en un teatre, enmig de la natura, visitant un museo o escolant una audició.

  Uns exemples de sortides que realitzem al llarg del curs són les següents:

  Les festes i celebracions són un part important de la nostra vida escola. Celebrar amb els infants les diverses festivitats pròpies de la nostra cultura fa que apropem a l’infant a la cultura popular de la nostra societat, arrelant les nostres tradicions i festivitats. Aquestes celebracions, festes i actuacions ens permeten invitar a tota la nostra comunitat educativa escolar.
  Moltes de les nostres festes es basen en celebracions de la nostra cultura, com són la Castanyada, el Nadal, Carnestoltes, entre d’altres, però també vivim molt de prop festivitats més europees com Sant Patricks’s day o Halloween a través del nostre projecte We learn English.
  Totes aquestes celebracions es presenten als infants a través de contes, cançons, representacions teatrals, decoració i experimentació i vivenciació d’aquestes.
  Amb aquestes festes podem arrelar el sentit de cultura popular dels nostres menuts i ensenyar de manera molt lúdica com són i com s’organitzen les festes i costums del nostre dia a dia. La participació activa en totes aquestes celebracions fa persones més compromeses amb la societat, més participatives i més lligades a la cultura, tant local com global. Algunes d’aquestes festes es realitzen de manera interna, és a dir, dins de l’horari escolar i amb participació d’infants i equip educatiu però també hi ha festivitats que se celebren amb tota la comunitat educativa, on ens permeten un retrobament significatiu, entre famílies, amics i equip educatiu tot creant llaços comunitaris.

  El treball d’hàbits és una part molt important del dia a dia de la llar d’infants, ja que són unes pautes i rutines que ajuden als infants a estructurar-se i a orientar-se. L’adquisició dels diferents hàbits els permet ser més autònoms i fa possible que hi hagi una millor convivència entre els infants.
  Aquests hàbits s’han de treballar a casa i a l’escola i per tant ha de ser una tasca compartida entre família i escola, ja que a mesura que es van assolint els infants es senten més segurs, més tranquils i amb ganes d’aprendre.

  Uns exemples d’hàbits que treballem a l’escola diàriament són els següents:

  • Tots els infants són únics i tots tenen alguna cosa especial per a aportar al món. L’educació és un procés d’acompanyament que ha de consistir a treure aquestes coses que fan especials als nostres infants.
  • Tots els infants són éssers multidimensionals, que a la mateixa vegada són personals i comunitaris i per tal l’educació que han de rebre ha d’estar basada en una perspectiva holística, és a dir, no només ens hem de basar en la llengua, les matemàtiques i la memorització, sinó que l’educació dels més petits va molt més enllà d’aquests coneixements
  • Durant els primers mesos dels infants són éssers totalment dependents, ja que necessiten la figura de la mare i del pare per poder sobreviure. Però poc a poca aquesta dependència va minvant i des de l’escola donem importància al fet que els infants puguin desenvolupar-se com a persones independents i autosuficients.
  • A l’escola, com a norma general, no utilitzem llibres de text ni fitxes estandarditzades, ja que apostem per l’experimentació vivencial dels infants, la qual ens aporta que els infants explorin a partir de la manipulació amb materials i així assoleixin el seu propi aprenentatge vivencial per sí mateixos.
  • Gràcies al joc, els infants desenvolupen la imaginació, la capacitat creativa… El joc és el nucli central del desenvolupament en les primeres edats. Mentre juguen, experimenten de manera segura, aprenen sobretot el que els envolta, resolen conflictes, proven nous desafiaments i conductes, s’adapten a noves situacions… En definitiva, el joc és la seva manera d’aprendre.
  • L’escola permet les lliures manifestacions naturals dels infants, ja que l’espai i el mobiliari està organitzat i pensat de forma que els infants puguin ser els protagonistes del seu aprenentatge.
  • Els interessos dels nostres infants poden desaparèixer, reaparèixer o ser permanents. També poden acabar esdevenint un gust un cop s’ha saciat. Som conscients que la nostra funció com a docents dependrà molt de què aquests interessos augmentin i per això apostem per la funció de guia i facilitadors de l’aprenentatge.
  • L’infant és creatiu per naturalesa i des de la llar d’infants creiem que és important treballar la fantasia, la imaginació i la curiositat des de ben petits per tal de potenciar la creativitat innata que tenen els nostres infants.
  • Els infants cada dia estan en contacte amb l’entorn que ens envolta i per això des de l’escola apostem per un major contacte amb la naturalesa, a través d’activitats a l’aire lliure i la utilització dels elements naturals com a material de joc, ja que són bàsiques en l’educació educativa per tal d’observar l’entorn que ens envolta i experimentar que ens ofereix la natura.