Com som?

 • La llar d’infants El Cargol és un centre educatiu infantil que acull infants a partir dels 4 mesos fins els 3 anys, amb tituralitat privada, reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb el nº 08052104.

  El nostre centre vetlla per tal que els infants i llurs famílies hi trobin un espai de creixement i confiança, un espai ric i acollidor i sobretot un espai amb professionals que estimen la seva tasca i que la viuen amb il·lusió i entusiasme.

  La veritable educació consisteix en treure a la llum el millor de cada persona

  — Mahatma Gandhi
 • Els espais del Cargol

 • Trets d'identitat

  que ens defineixen
 • Escola coeducativa

  Potenciem tot allò que impliqui la igualtat de l’home i la dona, d’una manera natural i normalitzada. L’escola treballa per l’eliminació de les discriminacions per raó de sexe i per la superació de mites, tabús i diferenciació dels rols entre l’home i la dona. Aconseguint que la convivència entre infants es converteixi en una experiència enriquidora pels ambdós sexes, i que la maduració conjunta els faci apreciar les semblances i les diferències entre ells, acceptar-les d’una manera natura i progressiva.

  Escola trilingüe

  L’escola adopta el català com a llengua vincular d’aprenentatge en totes les àrees i com a forma de comunicació i de relació amb l’exterior.
  El castellà l’utilitzem sobretot en el període d’adaptació, quan l’infant és castellanoparlant, dirigint-nos a ell amb el seu idioma matern per tal de fer un apropament respectuós i progressivament es van introduint el català i l’anglès.
  L’anglès el treballem diàriament a l’escola, amb l’objectiu que els infants es familiaritzin amb aquest idioma.
  Des del centre estem oberts a conèixer noves realitats i per això no discriminem altres llengües ni cultures que puguin tenir les nostres famílies i infants, tot el contrari, creiem que ens pot enriquir a tota la comunitat educativa.

  Escola laica

  Som un centre pluralista pel que fa a les idees polítiques i religioses. Defensem el respecte a totes les opcions ideològiques i creences dels alumnes i de les seves famílies, alhora que treballem per educar als infants de la forma més objectiva possible sense adoctrinar-los amb cap ideologia concreta.
  Treballem el respecte, la llibertat d’idees i creences i els drets i deures de les persones.

  Escola democràtica

  Apostem per una estructura que permeti recollir l’opinió de tots aquells que hi estan implicats, amb l’objectiu de consensuar una línia educativa coherent que permeti assolir els objectius proposats. Les decisions que es prenen en el nostre centre educatiu, no són fruit d’una relació de poder, sinó que s’han pres dins d’un col·lectiu que les ha discutit i les ha aprovat.
  Potenciem la solidaritat, el respecte als altres, el diàleg, propis d’una societat democràtica. Pretenem formar en valors que portin als infants a ser emocionalment estables, solidaris amb els altres, democràtics, tolerants i respectuosos.

  Escola basada en el treball

  El treball és l’eina que ens permet avançar i millorar en tots aquells aspectes que porten a un bon funcionament del centre i de la tasca de tots els seus membres. La forma més efectiva de treball és la que es basa en la participació i en el treball en equip, ja que només així es pot aconseguir que tothom se senti implicat en allò que es fa.

  Escola integradora

  Oferim a tots els infants un espai d’integració sense distinció de raça, condició física o psíquica i d’origen social, la possibilitat d’escolaritzar-se. El centre fa tot el possible per oferir un ambient idoni i els mitjans necessaris per a l’educació d’aquests infants.

 • Noves tecnologies aplicades a l’escola

  • Aparell emprenta digital

   Dispositiu de seguretat que funciona a partir de l’empremta digital. Aquest servei permet tenir accés al centre durant tot l’horari escolar a tota persona autoritzada i poder gaudir de la facilitat d’entrar i sortir amb total llibertat i en qualsevol moment.

  • Aigua descalcificada y osmotitzada

   Utilitzem l’aigua descalcificada i omotitzada, ja que té una mineralització molt dèbil i està lliure de contaminants, la qual la fa idònia pel consum per als nadons. A més, està lliure de bactèries i qualsevol agent nociu, el que també evita sabors i olors poc desitjables.

  • Aigua i aire ozonitzat

   L’ozó en aigua ens ajuda a desinfectar tots els espais i elements de joc de l’escola a través d’una neteja sense cap producte tòxic. Per altra banda, l’ozó en aire ens ajuda a purificar tota l’escola, eliminant bactèries i partícules que puguin ocasionar al·lèrgies, malalties i males olors. A més, de millorar la son i la funció respiratòria del nostre organisme.

 • Participem, col·laborem i ens formem

 • La Coordinadora d’Escoles Bressol de Catalunya va néixer a la dècada dels 70 per garantir un model d’escola de qualitat per als més petits de la nostra societat.

 • La Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya agrupa associacions del professorat que tenen per objectiu impulsar la innovació i la millora educativa.

 • L’Associació de Mestres Rosa Sensat és un moviment de renovació pedagògica, creada al 1965 que continua treballant per la millora de l’educació.

 • A Terrassa la participació ciutadana a la ciutat ha estat i és una constant. Compartim visions de futur i sumem coneixements per afrontar els reptes de la ciutat.