Convivim amb la llengua anglesa

gener 18, 2018
La llar d’infants el Cargol conviu diàriament amb el català, castellà i anglès.
Introduïm l’anglès de la manera més natural possible, utilitzant-la no només en activitats o propostes concretes, sinó que realment formi part del dia a dia de l’escola, interioritzant les primeres sensacions en aquesta llengua a través del joc, la música i l’acció quotidiana.

De ben petits és quan millor assimilem conceptes nous i, fins i tot, quan estem més oberts a aprendre nous idiomes. Si el procés d’adquisició de la llengua materna s’inicia en el moment en què el nen comença a escoltar-la, per què hauríem d’esperar a exposar-lo a una segona o tercera llengua si el que pretenem és que desenvolupi una bona competència?

Quan els infants tenen contacte amb una llengua diferent a l’habitual desenvolupen amb molta facilitat un conjunt d’aptituds i capacitats, especialment de comprensió auditiva i de pronunciació, que permet als infants aprendre aquesta nova llengua d’una manera natural

Fer-ho de manera simple seguint el procés natural d’adquisició del llenguatge: escoltar, entendre i parlar. Ens iniciem en la llengua escoltant-la, dia a dia, en situacions diverses i quotidianes. Això ens permet entendre i interioritzar de mica en mica de manera que, un cop desenvolupada la parla, la podrem utilitzar progressivament.

L’objectiu principal d’aquest contacte primerenc amb l’anglès és el d’aprofitar el potencial natural d’aprenentatge que té l’infant en els primers anys de vida, durant els quals, quant més nodrit i estimulant és l’entorn educatiu, més s’activa la capacitat d’assimilació. A més a més, és el moment idoni per aprofitar la inquietud i la necessitat naturals dels infants per a comunicar-se, pròpies d’aquesta etapa. Els infants primer es familiaritzen amb una llengua nova, diferent i desconeguda, que de mica en mica formarà part també del seu coneixement i llenguatge, i podran aplicar-la en tots els aspectes de la vida. L’aprenentatge i sobretot l’adquisició d’un idioma és un procés llarg que necessita una pràctica el més real i contínua possible.

Per què l’anglès a la llar d’infants?

  • Investigacions psicolingüístiques demostren que els infants que tenen contacte amb més d’una llengua abans dels 3 anys les incorporen les dues (o més).
  • A més contacte i exposició ambuna llengua, més augmenta la capacitat de comunicar-nos amb aquesta.
  • Els infants de curta edat són globalment més eficaços en l’aprenentatge de la llengua estrangera. Com més precoç és l’aprenentatge, més alt és l’assoliment.
  • L’aprenentatge en edats primerenques és fonamental per a una correcta adquisició fonètica (accent).
  • Lluny d’interferir en l’aprenentatge de la llengua materna, s’ha demostrat que l’aprenentatge de diferents llengües es reforça mútuament.

Com fem anglès a la llar d’infants:

Una de les mestres de la llar parla, es relaciona i treballa amb els infants sempre amb aquesta llengua.
Els infants aprenen la llengua de forma natural, en les situacions i dinàmiques habituals de l’aula. L’aprenentatge d’aquesta llengua estrangera es realitzarà, doncs, a partir d’una metodologia lúdica, treballant els següents àmbits:

  • Treball dels hàbits i rutines de la classe: tenint en compte que el dia a dia a la llar d’infants segueix unes pautes establertes i repetitives, aprofitem aquest context per introduir vocabulari en anglès en aquelles situacions que ja són conegudes. Per exemple, s’introdueixen paraules i frases d’utilització freqüent (good morning, good bye, please…). D’aquesta manera, i de forma natural, l’infant anirà habituant-se a aquest idioma i utilitzarà naturalment aquesta llengua en contextos concrets.
  • Estimulació amb música: es treballaren diferents cançons gesticulades, adaptades al grup d’edat, en anglès. Les cançons són un recurs molt motivador pels infants, de manera que incorporen sense dificultats la lletra en anglès, assolint dos objectius: l’escolta de diferents emissors en llengua anglesa i la pràctica del vocabulari, tot cantant.
  • Treball del vocabulari: a partir de diferents materials, com ara fotografies, imatges, objectes… treballem vocabulari específic (fruites, aliments, peces de roba de l’Hivern…).
  • Treball dels contes: l’escolta de diferents contes és també un recurs per habituar-se a escoltar la llengua anglesa i per adquirir vocabulari nou.

A continuació us deixem algunes cançons que treballem al llarg del curs amb els infants perquè a casa també les pugueu escoltar.

Algunes recomanacions per poder millorar l’angles:

Conviure amb la llengua, no només ensenyar-la

No ploris, no passa res…Escarlatina