Deducció addicional per maternitat per a fills/es menors de tres anys escolaritzats en llar d'infants

gener 17, 2019
Des l’1 de gener de 2018 hi ha una deducció addicional per maternitat per a fills/es menors de tres anys escolaritzats en llar d’infants durant el 2018 i que pot arribar als 1000€ anuals.  És una nova ajuda pública a la maternitat que el govern del PP va incloure en els pressupostos generals de l’Estat del 2018 i que en el seu moment va passar bastant desapercebuda.
  • Qui té dret a cobrar l’ajut?

Les mares treballadores, ja siguin assalariades o autònomes (o bé que treballessin durant el 2018 encara que ara no tinguin feina) amb fills/es menors de tres anys escolaritzats a una llar d’infants autoritzada, ja sigui públic o privat. La deducció s’aplicarà a la mare, per cada un/a dels seus fills/es menors de 3 anys, independentment que sigui un altre progenitor qui hagi pagat les mensualitats de la llar d’infants. A la deducció fiscal de 1200€ s’hi suma ara aquesta ajuda de 1000€ per cada nen/a que hagi anat a una escola bressol durant el 2018.

  • Què passa si el meu fill/a ha fet els 3 anys durant el 2018?

També s’aplicarà la deducció. Si l’infant ha complert els tres anys durant el 2018 però ha continuat al primer cicle d’educació infantil uns mesos més (per exemple, els nens que van néixer entre el gener i el juliol del 2015), es podrà aplicar la deducció fins al mes anterior a la seva incorporació al segon cicle d’educació infantil.

  • Qui l’ha de sol·licitar?

Les escoles bressol han de presentar el model 233 per informar a l’Agència Tributària sobre quants menors tenen dret a cobrar el xec.

Des del centre escolar es presentarà abans del 15 de febrer amb la relació de tots els menors i progenitors, i l’import que s’ha pagat al centre durant l’any 2018, fent constar també la part subvencionada si és el cas.

Les famílies no cal que facin cap altra gestió.

  • Què han de fer les mares per rebre el xec bressol?

De moment no hauran de fer res. És l’escola bressol qui facilita les dades a l’Agència Tributària, que les incorporarà a la declaració de la renda de l’exercici del 2018. Quan comenci la campanya de la renda del 2019, entre el 2 d’abril i l’1 de juliol, les mares sabran si han de marcar alguna casella concreta o si la deducció s’aplicarà directament amb la informació facilitada per les llars d’infants, aquest pas, encara es desconeix una mica com es realitzarà però anirem informant quan tinguem més noticies del seu procediment.

  • Com es calcularà la deducció?

Per calcular l’import final de la deducció, es tindrà en compte el nombre de mesos que l’infant ha estat inscrit a la llar d’infants. També l’import total de la despesa efectiva de la llar d’infants i les cotitzacions a la Seguretat Social. En general, les mares que compleixin els requisits per cobrar la deducció dels 1200€ també podran rebre aquest xec bressol de fins a 1000€.

  • És incompatible amb altres ajudes?

Sí, la deducció no s’aplicarà als imports que hagin abonat l’empresa d’alguns dels pares a través de l’anomenat tiquet llar d’infants, que està exempt d’IRPF.

  • Es continuarà aplicant la deducció el 2019?

Sí, la mesura es va aprovar el 2018 i el govern del PP la va incloure als pressupostos generals de l’Estat per a l’any passat, però el nou govern socialista de Pedro Sánchez ha mantingut la iniciativa en el seu projecte de pressupostos per al 2019. Encara que no s’arribin a aprovar els comptes de Sánchez – una opció probable- la deducció seguirà en vigor perquè es prorrogarien els pressupostos del 2018, els primers que preveien la deducció.

 

Informació extreta de:

 

Tots a l’aigua!Fisioteràpia respiratoria. Una bona solució