El joc simbòlic amb capses de cartó

maig 21, 2020

Els infants estan immersos en un món de sensacions i experiències que assimilen i emmagatzemen mentre creixen. Per a ells, tot és nou i sorprenent, per la qual cosa és important proporcionar-los el temps suficient i necessari per jugar i experimentar, ja que mitjançant el joc simbòlic els infants passen de ser espectadors de la realitat a ser els autèntics protagonistes.

El joc simbòlic té una gran importància en l’educació infantil, consisteix a simular situacions, objectes i personatges que no són presents en el moment del joc però que formen part de la seva vida quotidiana del món dels adults. És per tant, un marc lúdic on es manifesten i s’exterioritzen les experiències socials i personals. Normalment neix cap als dos anys i sol durar fins als sis o set anys. Apareix quan l’infant ha adquirit la capacitat de representació , mitjançant la qual representa accions i regles bàsiques imaginàries que es refereixen als acords sobre a què es juga.  Aquest tipus de joc és considerat l’inici de la capacitat comunicativa i subjectiva dels menuts, ja que el domini de les interaccions socials es basa en la capacitat per entendre i llegir el pensament, predir conductes i adequar les accions pròpies a situacions determinades.

El fet d’explorar i reproduir el món adult fa que es desenvolupi el pensament creatiu i els ajuda a resoldre conflictes, tensions, sentiments. No hem d’oblidar que el joc simbòlic és un aprenentatge que ajuda a l’infant a conèixer-se a si mateix i a l’entorn social que l’envolta.

Mitjançant el joc simbòlic l’infant canalitza un seguit de tensions i desitjos afectius, li serveix per liquidar conflictes, per compensar necessitats no satisfetes i per invertir papers  (obediència- autoritat).

És per això que avui us proposem poder crear joc simbòlic a través de capses de cartó!

Ens convertim en indis!Busquem pedres