Osteopatia Pediàtrica

juny 15, 2020

L’osteopatia és una especialitat sanitària, generalment una ampliació de postgrau o màster posterior als estudis universitaris de Fisioteràpia. És important conèixer això per assegurar-nos que ens posem en mans d’un professional sanitari qualificat.

L’osteopatia és una medicina manual, utilitza tècniques de teràpia manual, manipulacions, mobilitzacions articulars, tècniques musculars, viscerals, cranials, fascials, per tal d’alliberar estructures del cos que puguin trobar-se afectades.

Una sessió d’osteopatia consta d’un exhaustiu examen clínic o anamnesi inicial per tal de conèixer el motiu de consulta i tots els antecedents del pacient. Es realitza una valoració de tot el cos i de la zona afectada per tal d’esbrinar la causa del dolor o disfunció. Un cop elaborat el diagnòstic, es procedeix a l’aplicació de les tècniques de tractament específiques per a cada persona.

L’osteopatia té diferents especialitats:

 • Osteopatia Estructural: muscular, esquelètica, patologia de columna, lumbàlgies, cervicàlgies, ciàtica, escoliosi…
 • Osteopatia Visceral: disfuncions digestives i dels òrgans interns.
 • Osteopatia Cranial: cefalees, migranyes, disfuncions mandibulars…
 • Osteopatia Obstètrica: preparació per a l’embaràs, control postural i correcció de dolors o molèsties que puguin sorgir durant aquest període, i molt important pera la preparació al part.
 • Osteopatia en Sòl Pelvià: valoració i tractament de les disfuncions en el postpart, incontinències, prolapses, dolor pèlvic, valoració postpart, etc…
 • Osteopatia Pediàtrica, que és del que parlarem:

  L’osteopatia en pediatria té múltiples beneficis i no existeixen riscos en la seva aplicació, ja que s’utilitzen tècniques manuals molt suaus i indolores. Engloba el tractament des del nadó recent nascut fins a l’adolescència.

Les principals indicacions en pediatria són:

 • Deformitats cranials: que puguin sorgir a causa de l’ús de fòrceps, ventoses, per alteracions cervicals en què el nadó no pot girar el coll i manté el cap sempre recolzat en la mateixa posició, plagiocefàlies, etc…
 • Nadons prematurs o amb retard psicomotor.
 • Torticolis, on observem el cap del nadó inclinat i girat a un cantó amb dificultat per poder-lo moure amb llibertat, el que podria ocasionar en el futur alteracions de la columna vertebral.
 • Còlics, reflux, gasos, estrenyiment o molèsties digestives.
 • Alteracions en les extremitats: subluxacions de maluc, torsions tibials, alteracions als peus…
 • Dificultats en la succió durant la lactància, on caldrà revisar tota la zona oro-facial, cranial i cervical per tal d’alliberar estructures que no permetin fer la succió correctament, en algunes ocasions, el fet de dur volta de cordó, o bé traccions excessives del cap i coll del nadó al moment del naixement, podria ocasionar una alteració a l’ós hioides i a la musculatura del coll, generant a posteriors alteracions en la mobilitat de la llengua i/o mandíbula.
 • Patologia vies respiratòries: infeccions recidivants per dificultats de drenatge, disfuncions en la graella costal, pulmonar o diafragma, bronquitis de repetició, otitis…
 • Obstruccions del lacrimal.
 • Alteracions en l’evolució motriu, problemes de coordinació, dificultat pel gateig, per l’inici de la marxa o alteracions al caminar, etc…
 • Trastorns del son, irritabilitat, nerviosisme…
 • En edat més avançada: control posturals, escoliosi, mals de cap, mals d’esquena, etc..

En els nadons, és important revisar el crani. Les fontanel·les cranials són els espais que hi ha al crani que encara queden oberts mentre el nadó va creixent i es tanquen cap als 24 mesos, ja que durant aquest temps, el cervell triplica la seva mida.
El còrtex cerebral no està format encara fins als dos primers mesos de vida, és a dir, que la part cognitiva del nadó està per desenvolupar-se encara, i serà important alliberar el crani del nadó per evitar tensions anòmales.
El crani del nadó es sol veure afectat després de parts amb ventoses, fòrceps o fases expulsives molt prolongades.
El treball de l’osteòpata consisteix, doncs, a normalitzar les tensions cranials, membranes, sutures cranials, etc…

A Obac Salut, tenim professionals especialitats en les diferents especialitats dins l’Osteopatia i Fisioteràpia. Les nostres osteòpates Sílvia Soriano i Judit Toledo són les especialistes en osteopatia pediàtrica.

Per més informació pots buscar-nos a:

www.osteopatiaegara.com / www.obacsalut.com
O bé trucar-nos al 647 383 324
OBAC SALUT
Carrer / Arquímedes, 86, Terrassa.

(Osteopatia Egara a partir d’ara serà OBAC SALUT, ja que ampliem els nostres serveis i les nostres instal·lacions, per donar-vos una millor atenció. A partir de juliol ens trobareu al carrer arquímedes, 86.)

Tràmits del naixement