Política de privacitat i protecció de dades

 • L’empresa garanteix als usuaris de la pàgina web que compleix amb la Llei orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, i que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les seves dades personals.

  Aquestes dades personals seran utilitzats en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal.

  La recollida i tractament de les dades personals sol·licitades té com a:

  Finalitat: l’atenció a l’usuari, tant administrativa com comercial.

  Legitimació: La base legal per al tractament de les seves dades personals és el consentiment que presta en acceptar aquesta Política de Privacitat abans d’enviar-nos/ facilitar-nos les seves dades.

  Destinataris: no es comunicarà les seves dades a cap tercer, tret que se l’informi d’això expressament o existeixi obligació legal. Raó Social es compromet a guardar la màxima reserva, secret i confidencialitat sobre la informació de les dades personals que té a la seva disposició.

  Durada: Les seves dades, seran conservats el temps mínim necessari per a satisfer la finalitat per a la qual els va facilitar així com per a atendre les responsabilitats que es poguessin derivar de les dades subministrades i de qualsevol altra exigència legal.

  Drets: L’interessat és titular dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les seves dades personals, així com el dret a la portabilitat d’aquests. Així mateix, en qualsevol moment l’interessat pot retirar el consentiment prestat sense que això afecti la licitud del tractament, així com la possibilitat d’acudir davant l’autoritat de control competent (AEPD).