Què volem?

 • Objectius Principals

  • Servei de qualitat

   Oferir un servei destinat principalment als infants de 0 a 3 anys.

  • Aprenent jugant

   Fomentar sempre un ambient càlid i acollidor per tal de què els infants gaudeixin jugant i aprenguin a aprendre.

  • Educació Integral

   Promoure una educació integral, respectant la individualitat i les etapes de desenvolupament infantil, i les seves característiques.

  • Aprenentatge experimental

   Suscitar en els infants la llibertat de pensament i cultivar el desig de descobrir i aprendre.

  • Aprenentatge individualitzat

   Proporcionar a cada alumne els elements d’educació i aprenentatge més idonis, ja que cada nen i nena és únic i irrepetible.

  • Diàleg i confiança

   Potenciar la relació i la col·laboració entre el conjunt d’educadors/es i les famílies a partir del diàleg com a element de confiança.

 • Més habilitats principals

  • Continguts globalitzats

   Programar de forma globalitzada els diferents continguts a partir de la realitat més quotidiana i propera dels infants, amb una metodologia flexible i adaptada a les diferents realitats de cada infant i moment.

  • Materials adaptats

   Proporcionar als infants els materials adequats al moment evolutiu en el qual es troben de manera que siguin un estímul que fomenti el desenvolupament de tots els processos d’aprenentatge.

  • Espais segurs

   Organitzar els espais i materials
   de manera que l’ infant pugui actuar
   amb la seguretat i autonomia necessàries
   per desenvolupar totes
   les seves capacitats.

  • Aprenentatge vivencial

   Promoure la descoberta de sensacions i percepcions a través del treball dels sentits i les experiències vivencials.

  • Contacte amb la natura

   Oferir als infants
   el contacte amb la natura
   i amb elements naturals.

  • Detenció precoç

   Garantir una ajuda complementària a les famílies en el desenvolupament i educació dels infants.