Proposta d'anglès: The tale of the ducks

maig 06, 2020

Avui us volem proposar un altra activitat per fer a casa i que alguns d’ells ja han treballat a l’escola abans d’aquest confinament.

Com bé sabeu la nostra tècnica en anglès proposa als infants diverses activitats lúdiques i pedagògiques on els infants puguin familiaritzar-se amb l’anglès i anar adquirint nou vocabulari a través d’un aprenentatge progressiu i natural, fugint de la memorització i la repetició de conceptes.

Avui us proposem la història dels ànecs. Aquesta proposta es podria dividir en dues parts diferenciades

1. Primerament la narració de la història a través d’imatges i representació visual.

L’objectiu d’aquesta és introduir nou vocabulari a través d’una petita història on s’afavoreixi l’escolta i el gust de les narracions. A continuació us deixem el conte:

 

A mother duck and her little ducklings were on their way to a lake one day. The ducklings were very happy following their mother and quack-quacking along the way.

All of a sudden, the mother duck saw a fox at a distance. She was frightened, and shouted, “Children, hurry to the lake. There’s a fox!”

The ducklings hurried towards the lake. The mother duck wondered what to do. Then she began to walk back and forth dragging one wing on the ground.

When the fox saw her, he became happy. He said to himself, “It seems she’s hurt and can’t fly! I can easily catch and eat her!” He ran towards her.

The mother duck ran, leading the fox away from the lake. The fox followed her. Now he wouldn’t be able to harm her ducklings. The mother duck looked towards her ducklings and saw that they had reached the lake. She was relieved, so she stopped and took a deep breath.

The fox thought that she was tired and he came closer, but the mother duck quickly spread her wings and rose up in the air. She landed in the middle of the lake and her ducklings swam to her.

The fox stared in disbelief at the mother duck and her ducklings. The mother duck had tricked him cleverly. Now he could not reach them because they were in the middle of the lake.

 

2. Seguidament deixem als infants experimentar i jugar amb material més manipulatiu.

Per això necessitem ànecs de goma (els del bany), una mica d’aigua, sabó i un recipient. En aquest apartat l’infant reproduir lliurement la història anteriorment explicada. Us deixem algunes imatges de l’activitat feta a l’aula:

 

3. Finalment, posem una cançó perquè puguem seguir gaudint de l’activitat: Five little ducks

 

Proposta de psicomotricitat: Ballem?Experimentacions amb aigua